Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Ücret Tarifesi hk.

  Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 sayılı Kanun ile, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan, gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflarda düzenleme yapma yetkisinin Bakanlıklarına verildiği ifade edilmektedir.
  Bu çerçevede düzenlenen "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi" konulu 2019/8 sayılı Genelge'nin, 8 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği ve söz konusu Genelge'ye https://ggm.ticaret.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2019 adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.