DYS Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7), 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, mezkûr Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanarak yürürlüğe konulan DYS Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (UUE) ekiyle birlikte https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresinden erişime açılmıştır.

Bu kapsamda, 4 Mart 2010 Çarşamba gününden itibaren gerekli tedbir ve düzenlemelerin yapılarak yararlanıcı tanımlama işlemleri yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

 

Ek:
1- DYS Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde Değişikliklik Yapılmasına İlişkin Genelge.pdf
2- EK B1 Yararlanıcı Bilgi Formu.pdf
3- EK B2 Yararlanıcı Bilgi Formu.pdf
4- EK B3 Yararlanıcı Bilgi Formu.pdf
5- EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formu.pdf
6- EK D Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu.pdf
7- Güncel DYS Uygulama Usul ve Esasları
8- DYS-Yararlanıcı Tanımlama Sıkça Sorulan Sorular
9- DYS-Kayıt Sunumu