Elektronik Belge Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıda,

  • Yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm süreçlerin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla yürütülmesi amacına haiz projenin ilk aşamasının, yatırımcılar adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi olduğu,
  • İkinci aşamada ise yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü müracaatın elektronik ortamda alınmasının sağlanarak, kağıt ortamında evrak akışı uygulamasına son verileceği,
  • Söz konusu mevzuat düzenlemesi çerçevesinde 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatların Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirileceği; bu tarihten önceki başvurulara istinaden düzenlenmiş yatırım teşvik belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin ise hâlihazırda olduğu gibi kağıt ortamında sonuçlandırılacağı,
  • 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış kişilerin E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilecekleri ve Yatırım Teşvik Sisteminin tüm kullanıcılarının en kısa sürede yetkilendirme için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 1 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 5 inci maddesi çerçevesinde yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderilen, 'Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (EK-1)' Yatırımlar için Sermaye bilgi formu (EK2)' ve 'Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu (EK-3)' dokümanlarının kağıt ortamında alınması uygulamasına son verildiği, söz konusu dokümanlarda talep edilen bilgilerin yetkilendirilen kişiler tarafından E-TUYS ortamında iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye (duyuru, mevzuat düzenlemesi, kullanım kılavuzu, dilekçe, form vb.) Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan E-imza Uygulamaları/Uygulamalar/Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi (E-TUYS) sekmelerinden ulaşılabilmektedir.