Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Ek.1'de yer alan yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

 Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Ek.2'de yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği belirtilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger‐ithalat‐politikasi‐uygulamalari/askiyaalma sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.