ETSG Sektör Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Birliği'nden alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir. Halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi ekli dosyada sunulmaktadır.

AB ithalat değerinin 15.000 avronun altına düşmesi dolayısıyla, Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2021 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 6.3.2020 tarihine kadar Bakanlıklarına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği de ayrıca belirtilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarasının alınmış olması gerekmekte olup, başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiyaalma- sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Ek: Excel Dosyası (Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Olan Eşya Listesi)
 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:
Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Fundagül BACI 0312 204 91 46 bacif@ticaret.gov.tr
Burak AVCI 0312 204 91 89 avcib@ticaret.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Muhammet HARTAVİ 0312 204 95 84 hartavim@ticaret.gov.tr
Fatma Hilal YÜNEY 0312 204 92 96 yuneyf@ticaret.gov.tr