Fas Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 sayılı bir örneği ekli gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douanière) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Ek: Sirküler (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

Sirküler.pdf700,00 KB