Fas Gümrükleri Yeni Uygulama hk.

 T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan 20 Mart 2019 tarihli ve 5915/312 sayılı sirkülerde, gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla 1 Mart 2019 tarihinden itibaren gümrük özet beyanlarının alıcı kısmına, Fas'ta uygulaması bulunan ve şirketlere tahsis edilen “Identifiant Commun de L'entreprise – (ICE)” (Şirket Kimlik Numarası) numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği ve bu kapsamda, ithalat işlemlerinin aksamadan yapılabilmesi için Fas'lı ithalatçıların ICE numaraları hakkında ihracatçılarını/tedarikçilerini ve taşımacılık şirketlerinin de benzer şekilde yabancı ortaklarını bilgilendirmesi hususu belirtilmektedir.