Fuar Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Expo Mongolia fuar düzenleyicilerinin bir yazısına atfen, 09-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Ulanbator/MOĞOLİSTAN'da “Expo Mongolia 2018” fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, söz konusu fuara katılımın firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği de belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.