Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi hk.

 

 ABD'nin gelişmekte olan ülkelere gümrük vergisi muafiyeti sağladığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından ülkemizin 16.05.2019 tarihinden itibaren çıkarılmasına karar verilmiştir. GSP programından faydalanan ülkelerin gelişmekte olan ekonomilere sahip olduğu ve Türkiye'nin ekonomik durumunun bahse konu ülkelerin üstünde bir seviyede bulunduğu gerekçesiyle 44 yıldır faydalandığı program kapsamından çıkarılmıştır.

  Bu durumdan etkilenecek ürünlerin GTİP listesi ve ilgili ABD Başkanlık bildirisi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.