Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinin bir yazısında; ticaret dünyasının ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin en önemli paydaşlarından olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yepyeni bir Sistemi hayata geçirdiği bildirilmektedir.

 

Aynı yazının devamında, söz konusu sistem üzerinden ihraç veya ithal ettiğimiz eşyanın nerede olduğu, hangi işlemlerinin bitirildiği, hangi işlemler için beklediği, bu işlemlerin ne kadar zamanda tamamlandığı, kalan işlemlerin ne kadar zaman alacağı gibi bilgilere internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan veya cep telefonunuzdan ücretsiz olarak erişilebileceği ifade edilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, bu sistem sayesinde, gümrüklerdeki işlemleri, her adımı başından sonuna kadar anlık olarak izleyebileceği ve etkin bir performans değerlendirmesi gerçekleştirebileceği belirtilmekte olup, firmanın, taşıyıcının, liman idaresinin, gümrük müşavirinin, gümrük idaresi ve eşyanın hareketi sürecinde rol alan bütün kurum ve kuruluşların işlemleri ne zaman ve ne kadar sürede yaptığını doğrudan görülebileceği belirtilmektedir.

 

Ayrıca, ihracat veya ithalat işlemlerinde zaman kaybına ve çeşitli maliyetlere yol açan işlemlerin de teşhis edilebileceği, yani sistemin hem dış ticaret lojistik sürecini ve gümrüklerdeki işleri şeffaflaştırarak kolaylaştıracağı hem de maliyetleri düşürerek, performans ve hedef odaklı bir yapıya geçişi hızlandıracağı ifade edilmektedir.

 

MERSİS'te kayıtlı firmaların sahipleri, ortakları veya tanımlı yetkilileri gümrüğe gitmeden online olarak kullanıcı kodu alarak da eşyasının sürecini takip edebileceği bildirilmekte olup, bu sistemi etkin ve aktif olarak kullanmanın süre ve maliyetler olarak işlemlerinize pozitif etkiler yapacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

GENELGE VE KULLANIM KILAVUZU için tıklayınız

BEYANNAME SORGULAMA VE SİSTEME GİRİŞ için tıklayınız