Güney Kore'de Yaşanan Sorunlar

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen bir yazıda, Güney Kore Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Başkanları ile gerçekleştirilecek toplantıda ele alınmak üzere anılan ülke pazarında karşılaşılan sorunların bildirilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda, Güney Kore pazarında varsa yaşanan sorunların ekte yer alan firma soru bildirim formu ile 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar, dilan.sural@immib.org.tr adresine bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Firma Sorgu Bildirim Formu