Hava Kargo Potansiyel Belirleme Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, küresel rekabet ortamında ihracat fırsatlarının yakalanabilmesi adına yurt dışı hava kargo gönderimlerinin uygun maliyetlerle ve uygun koşullarda taşınması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, sektörel bazda ihraç edilecek ürünler ve gönderim yapılacak ülkeler ile ilgili hava kargo kullanım kapasitesi ve potansiyelinin belirlenmesi noktasında bir yol haritası belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Turkish Cargo işbirliğinde hava taşıma potansiyelini ortaya çıkarılması ve lojistik ihtiyaçlar ile sağlanabilecek avantajların değerlendirilebilmesi amacıyla bir anket çalışması hazırlanmış olup https://forms.gle/ZmFP6zRNG7TtMoQ67
linkinde anket formunun ihracatçı firmalarımız tarafından 7 Ekim 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarım.