İhracata Yönelik Devlet Yardımları (TURQUALITY Destekleri hariç) Hk.

ÖNEMLİ DUYURU:

01.04.2018 tarihinden itibaren İhracata Yönelik Devlet Yardımları (TURQUALITY Destekleri hariç) destek başvurularında ibrazı gerekli tüm bilgi ve belgelerin, firmanıza ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla Birliğimiz KEP adresine (immib@hs01.kep.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

KEP aracılığıyla İBGS/Bakanlığa iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunlu tutulmuş olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.