İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğümden iletilen Bir yazıda, "Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" uyarınca; " İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" na dayanılarak T.C. Ticaret Bakanlığınca yürütülen programlar kapsamında yapılan harcamalara ilişkin tüm belgelerin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm

 

Bilgilerinize sunarız.