İhracatçının Sesi Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 16.09.2020 tarih ve 228-02179 sayılı yazıya istinaden, ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi ve yeni ihracat stratejilerinin ortaya konulmasında belirleyici olacak TİM ve Türk Eximbank işbirliğindeki “İhracatçının Sesi” anketinin hazırlanmış olduğu duyurulmuş olup, ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi, yeni stratejilerin hizmete sunulmasında bahse konu anketin doldurulmasının önem arz ettiği aktarılmıştır.

Bu defa, gelecekte Eximbank tarafından ihracatçılara sağlanacak destek ve kolaylıkların belirlenmesi noktasında https://tim.org.tr/tr/anket linkinde yer alan anketin büyük bir öneme sahip olduğunun hatırlatılması ihtiyacı doğmuş olup, ihracatçılarımızın ankete katılımlarını bilgilerinize sunarız.

Ek: Anket Bilgilendirme Görseli (1 sayfa)

İlgili Fotoğraflar