İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, ta­sarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunan TİM tarafından yürütülmekte olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programının Kasım 2016 tarihinden bu yana devam ettiği belirtilmektedir. İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyen­lerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanım­lar elde edildiği ifade edilmektedir. 

Bu itibarla, İnoSuit Programının, 2019 yılı Nisan ayında başlayacak olan yedinci döneminin katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detayları ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ekler: 

       1- İnoSuit Programı Bilgi Notu 

       2- İnoSuit Programı