İnternet Dolandırıcılığı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığından gelen, Bratislava Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Türkiye'deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda, İnternet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek firmalarımızın ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmalarımızın maddi kayba uğradıkları ifade edilmektedir.

 

Bu bağlamda, firmalarımızın Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurmaması, mutlaka ilgili firmayla ve/veya bankayla temasa geçilerek teyit etmesinin bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.