Irak'ın Kuzey Vilayetlerindeki Yabancı Şirketlerin ve Uluslararası Örgütlerin Bağdat'a Taşınması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığından gelen, Irak Dışişleri Bakanlığının 29 Kasım 2017 tarihli Notasına atfen, Irak'ın kuzey vilayetlerinde bulunan yabancı şirketlerin ve uluslararası örgütlerin talep etmeleri halinde faaliyetlerini Bağdat'a taşıyabilecekleri, bu çerçevede karşılaşılabilecek zorlukların giderilmesi amacıyla söz konusu taleplerin Irak İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.