İşbirliği İmkanları Hk.

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Konseyi (TK) Sekretaryası Nota'sına atıfla, Türk Konseyi VII. Zirvesinde TK üye/gözlemci devletler arasında yatırımların daha da artırılması ve ortak yatırımların teşviki için yeni mekanizmaların kurulması yönünde çağrıda bulunulduğu belirtilmekte olup, 06/05/2020 tarihinde düzenlenen Ekonomi/Ticaret Bakanları ve Gümrük İdarelerinin Başkanları Toplantısında, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanının, Kazakistan'da 2020-2024 yıllarında hayata geçirilmek üzere yaklaşık 100 milyar Dolarlık yatırım projeleri havuzunun Kazak Hükümeti tarafından kabul edildiğini açıkladığı ve yazı ekinde de gönderilen bahse konu projeleri içeren ekli listenin incelenmesi bildirilmektedir.

Nota'da ayrıca, anılan projelerin gerçekleştirilmesi hususunda fikir alışverişi yapılmasını teminen, önümüzdeki dönemde, üye ülkelerin yatırımcıları ve güvenilir yerel ortaklarıyla Kazakistan'daki ilgili üst düzey yetkililerinin bir araya geleceği bir yuvarlak masa toplantısının düzenleneceği ifade edilerek, söz konusu projelere ilgilenen yatırımcıların Sekretaryaya bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu bağlamda, yazı ekinde iletilen bahse konu projelerin siz üyelerimiz tarafından incelenmesi ve ilgilenenlerin sinan.durmaz@sanayi.gov.tr e-posta adresine ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına resmi olarak 29/07/2020 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Ek:
1- Kazakistan Projeler Dosyası (108 sayfa)
2- Metal Sektörüne İlişkin Projeler Listesi (2 sayfa)