İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; 2017 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında yer alan yeni istihdama yönelik gelir vergisi ve işveren prim desteği, asgari ücretli istihdam desteği, genç ve kadın istihdamına yönelik teşvikler, işbaşında eğitim desteği gibi teşviklerin firmalarımıza büyük kolaylıklar sağladığı bildirilmekte olup, bu defa, yeni torba yasa kapsamında yapılacak bir düzenleme ile firmaların, 2011 yılından itibaren yararlanamadıkları teşvik primleri olması durumunda söz konusu teşvikleri, Kanun yayımlandıktan sonra 30 gün içinde geriye dönük olarak alabilecekleri ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, bahse konu düzenlemeden nasıl faydalanılabileceği ile mevcut istihdam teşvikleri hakkında ihracatçılarımıza detaylı bilgi verilebilmesini teminen 27 Şubat 2018 Salı günü saat 14:00'de Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda ücretsiz bir bilgilendirme semineri düzenleneceği iletilmektedir.

 

Bu kapsamda, söz konusu seminere katılmak isteyen firmaların en geç 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 12:00'ye kadar, https://tinyurl.com/yczpcku2 linkinde yer alan form aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Bilgilerinizi rica ederim.