Kapasite Raporları Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan ve bir örneği ekte iletilen yazıda, Birlikleri Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2020 tarih ve 35 Sayılı Kararları ile ülkemiz genelinde alınan coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; "Geçerlilik süresi 20 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında sona erecek olan kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin 1 Mayıs 2020 tarihine uzatıldığı" ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Birliğimizce yapılacak kapasite raporu değerlendirmelerinde de mezkur karar çerçevesinde uygulama yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarım.

EK: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.03.2020 tarih ve 3158 sayılı yazısı