Kolay İhracat Platformu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Meclisimize iletilen yazıda, yurt dışı pazarlara girişte gereksinim duyulan ve pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ile hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunması amacıyla geliştirilen “Kolay İhracat Platformu”nun Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Lansman ile kamuoyuna duyurulduğu ve hizmete açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu platformla, ihracatçılar için hayati nitelikte sayılabilecek ve farklı kaynaklardan farklı formatlarda toplanıp paylaşılmakta olan birçok bilginin birbirini tamamlayan kullanıcı dostu bir yaklaşımla sistematik bir şekilde ihracatçıya sunulması ve ihracata ilişkin kararlara yönelik bir yol haritası ortaya konulması amaçlanmaktadır.

“Kolay İhracat Platformu”nun, daha fazla ihracatçımızın yurt dışı pazarlara gerekli bilgi donanımına sahip olarak ve somut veriler üzerinden gerçekleştirilen analizlere dayalı sistematik bir bakış açısıyla açılabilmelerini teminen basın ve sosyal medya yoluyla ve web sayfaları, yayınları ve diğer yöntemlerle tanıtımı devam ettirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.