Kredi Garanti Fonu (KGF) Destekleri Semineri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; finansman maliyetlerinde yaşanan sorunların, ihracatçılarımızın en kritik sorunlarının başında yer aldığından bahisle, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırma ve finansman maliyetlerini azaltma kapsamında finansman olanaklarının güçlendirilmesi ve kullanılan finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi konusunda TİM tarafından muhtelif çalışmalar yapıldığı iletilmektedir.

Bu çerçevede, Kredi Garanti Fonu (KGF) yetkilileri tarafından ihracatçılara sağlanan Kredi Garanti Fonu destekleri hakkında 13 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin https://goo.gl/forms/dHCFSPLomDgADGMH3 linkinde yer alan başvuru formunu en geç 5 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.