Mısır Fuarları Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden ve Mısır'da gerçekleştirilen fuarlara katılım sağlayan Türk firmalarından Ticaret Bakanlığına iletilen muhtelif yazılarda özetle; Ticaret Bakanlığının yetkili kıldığı fuar organizatörlerce söz konusu ülkeye giriş vizesi alımında yaşanabilecek problemlerden firmalara daha önceden bilgi verilmediği, adı geçen ülkede gerçekleştirilecek olan fuarlara çok kısa zaman kalmasına rağmen stand satışlarına devam edildiği ve bu durumun vize konusunda ciddi problemler oluşturduğu, ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliği fuar başlamasına çok az süre kala vize ve diğer işlemler konusunda iletişim kurulduğu ve bu gibi durumlarda firmaların fuarlara katılım sağlayamadıkları aynı zamanda firma mağduriyetlerinin hasıl olduğu hususları ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; anılan ülkede gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlamak isteyen firmaların oluşabilecek herhangi bir mağduriyete maruz kalmamasını teminen, fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmalara iletilen bilgilendirme dosyalarında vize başvurularında ortaya çıkabilecek aksaklıklar konusunda bilgilendirme yapılması, fuarın başlama tarihinden en az 4 ay öncesinde vize işlemlerine başvurmaları ve anılan ülkedeki Ticaret Müşavirliği ile temasa geçilmesi hususları önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarım,