Ordino Ücreti Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; ihracatımızın ana ve yardımcı hammaddelerinin ithal edildiği düşünüldüğünde, nakliye acentelerinin ordino veya başka isimler altında tahsil ettikleri, "evrak teslim ücreti" alınması uygulamasının maliyet ve zaman kaybına yol açtığının görüldüğü iletilmekte olup, ihracatımızın olumsuz etkilenmemesini teminen uygulamanın kaldırılmasına yönelik olarak Türkiye İhracatçılar Meclisince çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 21/2 maddesi "Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır" hükmüne amir olup, bu çerçevede nakliye acenteleri tarafından talep edilen söz konusu ödemelerin genellikle gümrük müşavirlerince yapıldığı ve 8 günlük itiraz süresi geçtiği için sonradan yapılan itirazların geçersiz sayıldığının bilindiğine değinilmiştir.

 

Bu itibarla, olası itiraz haklarının korunabilmesi için acentelere bu ödemelerin, gümrük müşavirleri tarafından "ihtirazi kayıt şerhi ile" yapılmasının önem arz ettiği iletilmekte olup, böylelikle gümrük müşavirlerinin ihtirazi kayıt ile yapacağı ödemelere ve bunlara ilişkin faturalara itiraz etme hakkının firmaya ait olacağı belirtilmektedir. Gümrük Müşaviri tarafından ihtirazi kayıtla yapılan ödeme akabinde herhangi bir ekstra maliyet olmaksızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) marifeti ile ödemeye ve buna ilişkin faturaya itiraz edilebileceği ve düzenlenmiş olan faturanın iade edilebileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.