Puerto Seguro Limanı Sahibi İle Görüşme hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Asuncion Büyükelçimizin 6 Haziran 2019 tarihinde Puerto Seguro Limanı sahibi Francisco Grino ile talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği ve söz konusu görüşmede adı geçen liman sahibi tarafından;
   - Grino'nun Asuncion çevresinde beş özel liman ve bir tane de kamuya ait liman bulunduğu, kendilerine ait limanının ise 100 hektarlık bir alanda depolama imkânına sahip olduğu,
   - Bu kapsamda, söz konusu limanın Paraguay'a nehir yoluyla Arjantin üzerinden gelecek Türk malları için bir depolama imkânı sunabileceği,
   - Türk mallarının anılan bölgede kaldığı sürece Paraguay'a satışı gerçekleşene kadar depoda kalabileceği ve herhangi bir gümrük ödemeyeceği,
   - Bu çerçevede, özellikle Türk mallarının ihracatında en önemli sıkıntılardan biri olan Türkiye'den Paraguay'a kadar taşıma sürecindeki gecikmelerin aşılabileceği, Türkiye'den Paraguay'a demir çelik ürünleri satışı olan Türk şirketlerinin bu konuya ilgisinin olduğu,
   - Ayrıca, söz konusu liman içerisindeki gümrüksüz alanın hâlihazırda BMW gibi firmalar tarafından kullandığı, bu bölgeden istenildiği takdirde Bolivya ve Brezilya'ya tekrar ihracat gerçekleştirilebileceği, Türkiye'den demir çelik ürünleri dışında elektrik kablosu gibi diğer ihraç ürünleri için de bahse konu alanın kullanılabileceği, böylece Türk üreticilerin daha rahat satış yapabilecekleri

hususlarının ifade edildiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.