Serbest Satış Sertifikası Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Cezayir'e ihracatta Cezayir tarafından Serbest Satış Sertifikasının talep edildiğinin öğrenildiği bildirilmekte olup, mezkur sertifikaya ilişkin olarak ilgili Bakanlık/Kurumlarca düzenlemenin bulunmadığı ürünlerde, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde anılan sertifikanın ekteki formatta, Cezayir resmi kurumlarınca anılan belge zorunluluğu kaldırılana kadar, mezkur ülke ile sınırlı olmak kaydıyla İhracatçı Birliklerince imzalı ve kaşeli olarak düzenlenebilmesi hususunun Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Ekler:

-Serbest Satış Sertifikası (İngilizce Versiyon), 2 Sayfa

-Serbest Satış Sertifikası (Fransızca Versiyon), 1 Sayfa

İlgili Dosyalar

ssek.pdf130,90 KB