Sonuç Raporu /Çin'in Covid-19 Tecrübesi: İş Dünyası Açısından Son Durum ve Güncel Gelişmeler Online Semineri, 22 Nisan 2020

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi tarafından, Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı T. Murat Kolbaşı'nın moderatörlüğünde, DEİK Başkanı Nail Olpak, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Huang Songfeng ve Atlı Global Kurucu Direktörü ve Akademisyen Dr. Altay Atlı'nın katılımlarıyla 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Çin'in Covid-19 Tecrübesi: İş Dünyası Açısından Son Durum ve Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi” online seminerinin raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek: Sonuç Raporu

İlgili Dosyalar

Sonuç Raporu.pdf4,30 MB