Sudan Petrol Bakanlığının Projeleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı ve Sudan Petrol Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ekte yer alan yazı ve dokümana atıfla, Sudan'da inşası planlanan bir rafineri projesi ile ülkede çeşitli bölgelerde kurulmasının planlandığı depolama tesis proje bilgisi Meclisimize iletilmiştir. Sudan tarafından verilen şifahi bilgiye göre söz konusu projeler için Yap-İşlet- Devret modelinin benimsendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

EKLER:

1. Dışişleri Bakanlığı Yazısı (1 Sayfa)

2. Dışişleri Bakanlığı Yazı Eki (6 Sayfa)

3. Sudan Petrol Bakanlığı Dokümanları (7 Sayfa)