Tebliğ Yayımı hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğ (İhracat:2019/6) 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Mezkur Tebliğ ile uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve araç tip onay belgesine birlikte haiz ihracatçıların anılan Tebliğ'de belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları'nda bulunan eşyayı ihracatı halinde 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bilgilerinize sunarım,