Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Brezilya Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 11 Eylül 2020 Cuma günü 15.30- 17.00 saatleri arasında Brezilya Federal Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Ataşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Ek:
Brezilya ile E-Sohbet Toplantısı