Tunus'a Tüketim Malı İhracatı Hk.

             Sayın Üyemiz,

            T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, bazı tüketim mallarının ithalatına dair Tunus Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara ilişkin aşağıda yer alan bilgiler iletilmektedir.

 

            1-Gıda, kozmetik ve diğer tüketim/lüks tüketim malları ithalatında 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren, ihracatçı ülkeden sevkiyat aşamasında düzenlenen Gümrük Çıkış Beyannamesi örneği veya içerdiği bilgileri kapsayan muadil bir belge aranacaktır. Uygulamanın nedenleri başında "çifte faturalandırma" veya "düşük değer beyanı"nın geldiği, bu durumun vergi gelirlerini etkilediği ve yerli ürüne karşı haksız rekabet yarattığı yapılan açıklamalar arasındadır. Müşavirliğimizce konuya ilişkin olarak yetkililerle yapılan görüşmede, ülke ayrımı öngörmeyen kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiği ve henüz uygulamanın nasıl şekilleneceği konusunda karar verilmediği bildirilmiştir.

 

            2- Kozmetik, oyuncak ve okul malzemeleri ithalatında 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren teknik denetim birimlerince, bu ürünlerin standartlara uygunluğunu ve sanayileşmiş ülke piyasalarında satışlarının serbest olduğunu tevsik eden yetkili mercilerce verilmiş belgelerin aranacağı açıklanmıştır. Uygulamanın tüketici sağlık ve güvenliğinin korunması ile standartlara uygun olmayan ürün ithalatıyla mücadele amaçlı olduğu belirtilmiştir.

 

            Bilgileri ve konunun ihracatçı firmalarımıza duyurulması hususunda gereği rica olunur.