Tunusun Tüketim Malı İthalatı Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Tunus Merkez Bankası'nın 21 Aralık 2018 tarihli ve 2018-13 sayılı sirküleriyle alınan kararı çerçevesinde, evvelce 27 Ekim 2017 tarihli ve 2017-09 sayılı sirküler uyarınca "öncelik taşımayan", başka bir deyişle tüketim malı niteliğinde olduğu belirlenen, daha sonra da 1 Mart 2018 tarihli ve 2018-1 sayılı sirküleriyle revize edilen ürünlerin ithal edilebilmesi için ithalatçının ürün bedeline karşılık gelen Tunus Dinarı kaynaklarını teminat göstermesi şartının yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. ( gelen resmi yazıda olan)

Bilgilerinize arz ederim.