Türkiye-Rusya Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu 4. Toplantısında Alınan Kararlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesi'ne Bağlı Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu 4. Toplantısı'nın Türkiye İhracatçılar Meclisinin katılımlarıyla 22 Eylül 2020 tarihinde video konferans üzerinden gerçekleştirildiği belirtilerek, anılan toplantıda Rusya Federal Gümrük Servisi'nin referans fiyat uygulamasının Ticaret Bakanlığınca gündeme getirildiği belirtilmektedir. Toplantıda Rus tarafınca referans fiyat uygulanmadığı takdirde ilave kontrol oranının %25'ten daha fazla olacağı, aynı ürünün aynı zamanda Rus gümrük idaresine farklı fiyatlarla beyan edilmesi durumunda fiyatın kontrol edildiği, düşük beyan edilen kıymet için ilave kanıtlayıcı belge bulunmadığı takdirde gümrük idaresinin fiyatı yükselttiği, Dünya Ticaret Örgütü'ne göre kıymet kontrolü sırasında ilave bilgi talep edilebildiği, cevap alınamazsa kıymetin yükseltildiği ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, Ticaret Bakanlığınca Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından ithalatçının sunduğu kıymet bilgisinin kontrol edildiğinin anlaşıldığı; ancak, bu durumun dolaylı olarak Türk ürünlerinin Rus piyasasındaki rekabet gücünü olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Rusya Federal Gümrük Servisinin kıymet konusunda ithalatçı firmadan ilave bilgi ve belge talep etme hakları bulunmakla birlikte, söz konusu taleplere Rusya'daki ithalatçılarca cevap verilmediği için Türk ihracatçıların zor durumda kalabildikleri belirtilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu toplantıda gündeme geldiği üzere, Rusya'daki ithalatçıların Rusya Federal Gümrük Servisince kıymet konusunda talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili idareye tevdi etmelerini teminen ihracatçılarımız tarafından uyarılmasında fayda görüldüğünden bahsedilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.