Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA) Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın onaylanması hakkında kararın 1 Haziran 2020 tarih ve 31142 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak Karakas Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, söz konusu Anlaşma'nın iç onay sürecinin her iki ülke tarafından tamamlandığı ve Anlaşma'nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin nota teatisinin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.