Türkmenistan Firma Alacak Sorunları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T C. Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, 2016 yılı başından itibaren Türkmenis­tan ekonomisindeki sıkıntılar ve buna bağlı döviz gelirlerindeki azalmalar sonucu, Türkmenis­tan'a ithal edilen ürünlerin bedellerinin transferinde zorluklar yaşanmakta olduğu, bankaların haftalık olarak %2 oranında transfer yapabildiği ve son zamanlarda bu ödemelerde de gecik­meler ortaya çıktığı belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, bahse konu ihracat bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntıların hukuki olarak çözümlenmesi için Türkmenistan'da dava açılmasının mümkün olduğu belirtilmekle birlikte dava açacak firmanın, alacak bedelinin yaklaşık % 25'ini, mahkeme harcı, dava bedeli ve diğer giderler olarak geri ödemekte olduğu ve söz konusu masrafların yüksekliği ve davanın nasıl sonuçlanacağının belirsizliği nedeniyle, pek çok firmanın hukuki yola başvurmaktan kaçındığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, Türkmenistan'a ihracat yapacak firmalarımızın Türkmen ithalatçılar ile ödeme konusunu netleştirmeden ihracat işlemlerine başlamamalarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.