UFUK 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir sureti Ek-1'de yer alan yazıda, 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı Kamu Kurumları Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı'nda; Ufuk 2020 Programının 2020 yılındaki son çağrısı olan ve 1 milyar Avroluk toplam bütçeye sahip Yeşil Mutabakat Çağrısına yönelik başvuru süreci hakkında bilgilerin, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası yetkilisi tarafından Ek-2'de bir örneği yer alan sunuş ile aktarıldığı iletilmektedir.

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatıyla belirlenen hedefler kapsamında Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı açılmış olup, söz konusu Çağrı; 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye geçiş ve Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel hedef ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeler yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bahse konu Çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu başlıkları Ek-3'te sunulmaktadır. Toplantıda, Yeşil Mutabakat kapsamındaki yapının klasik Ufuk 2020 Çağrılarından farklı olacağı, ancak Ufuk 2020 Değerlendirme sisteminin kullanılacağı, inovasyon ve demonstrasyon odaklı çağrıların ön planda tutulacağı vurgulanmıştır. Çağrı'nın kapanış tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir.

Proje sunulmasının planlanması halinde, Çağrı kapsamındaki gelişmelerin takibi açısından Ufuk 2020 Programı için açılmış olan web sayfasına (www.ufuk2020.org.tr) kayıt olunması ve 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü” etkinliğinde gerçekleştirilen Çağrı alt konularına ilişkin yapılan sunuşların incelenmesi tavsiye edilmiştir.

Yeşil Mutabakat Çağrısı'nın farklı başlıkları için hazırlanmış olan sunuşlara: (https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesil-mutabakat-cagrisicevrimici-bilgi-gunu-gerceklesti) linkinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bir proje sunulmasının kararlaştırılması halinde Ek-4'te bir örneği sunulan Niyet Beyanı'nın (Call of Expression) da doldurulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

 

EKLER
1) 15 Ekim 2020 Tarihinde Gerçekleştirilen Sunum, Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Konu Başlıkları, Niyet Beyanı (37 sayfa)