Uluslararası Projeler Hk.

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ülkemizin hem Avrupa Birliği (AB)'nin aday ülkelere yönelik mali yardımlarını içeren Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan (IPA) yararlanmakta, hem de AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında Birlik politikaları ile ilgili işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan Birlik Programları ve Ajanslarına 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" uyarınca 2003 yılından bu yana katılım sağladığı belirtilerek, 2014-2020 döneminde imzalanan katılım anlaşmaları ile Ülkemizin Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı, Erasmus+ Programı, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) (2019-2020), İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI), Customs 2020, Fiscalis 2020, Sivil Koruma Mekanizması (CPM), Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'ne (EMCDDA) katılım sağlamakta olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca söz konusu yazıda, 4 Şubat 2020 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk KAYMAKCI başkanlığında ve ilgili kurumların Bakan Yardımcıları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, AB Programları Kurulu'nda Birlik Programlarından ülkemizin yararlanma düzeyinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılarak, ülkemizin katılım sağladığı Birlik Programlarından olan Ufuk 2020, COSME, Erasmus+ Programı, EaSI ve ESC kapsamında açık olan çağrılar ile ilgili Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma yapıldığı dile getirilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu çalışma kapsamında Kalkınma Ajansları, Sektörel Dernekler, OSB'ler, Kümeler, Teknopark Yönetici Şirketleri ve Teknoparklarda yerleşik firmalar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalar vb. tarafından başvuruda bulunulabilecek, ilgili AB programlarındaki açık çağrı listesini bilgilerinize sunar ve Birlik ve Derneklerin tek başına başvuru yapmak istediği veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ile ortak planlanan proje ve program için ve varsa başka görüş ve değerlendirmelerinizin, sinan.durmaz@sanayi.gov.tr e-posta adresine ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına resmi yazı olarak 22/07/2020 tarihine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

 

Ek:
1- Uluslararası Projeler
2- Uluslararası Projeler (İrtibat Noktaları)