Uluslararası Yük Taşımacılığı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli ve 6360 sayılı Genelgesi, 10.04.2020 tarihli yazısı ve 27.04.2020 tarihli ve 7172 sayılı Genelgesine atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, uluslararası ticaretin daha sağlıklı ve hızlı bir biçimde sürdürülebilmesi ve Kapıkule Sınır Kapısında karşılaşılan sorunların önüne geçilebilmesi için muhtelif düzenlemelerin ihtiva etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu düzenlemeler kapsamında 09.04.2020 tarihli Genelge ile alınan tedbirler ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

 

Ek: Alınan Tedbirler