Yunanistan Tarafından Uygulanan Uluslararası Seyahat Kısıtlamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 12.08.2020 tarih ve 2020/201-01943 sayılı yazıda, Atina Ticaret Müşavirliğinin bildirimine atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısı konusu Yunanistan'da yeniden artış göstermeye başlayan Covid-19 vakaları nedeniyle uygulamaya konulan ilâve önlemlerin alındığı hususunda bilgilendirmede bulunulmuştu.

Bu defa, Atina Büyükelçiliği tarafından hazırlanan söz konusu ülkenin uygulamaya başladığı uluslararası seyahat kısıtlamalarına ilişkin duyuru metni Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmiş olup, anılan duyuru metni ilişikte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Ek: Duyuru Metni

İlgili Dosyalar

Duyuru Metni.pdf265,20 KB