Hakkımızda

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ olarak alt sektörlerimizle ilgili yapılan çalışmalarımız ve genel kapsamları aşağıdaki gibidir.

 • Dünyanın önde gelen sektörel fuarlarına milli katılım organizasyonları düzenlenmesi,
 • Ticaret/ Alım heyetleri ve pazar araştırmaları yapmak,
 • Firmalarımızın dış pazarlara dönük olarak ihtiyaç duydukları eğitimler vermek,
 • AR-GE Proje Pazarı ve Tasarım Yarışmaları düzenleyerek, sanayici-akademisyen-öğrenci ve girişimcileri yenilikçi ve ilerici projelerde buluşturmak, sektörümüzün yeni değerler kazanmasını sağlamak
 • Üyelerimize sektörel ve ülke bazlı raporlar hazırlanması,
 • Sektörel UR-GE projeleri ve toplantılar düzenlemek

Alt Sektörlerimiz;

 • Alüminyum
 • Bakır
 • Döküm
 • Ev ve Mutfak Eşyaları
 • Yapı Malzemeleri
 • Metal Hırdavat
 • Metal Ambalaj
 • Kaynak Malzemeleri

Olarak belirtilmiştir.

Birliğimiz iştigal alanı altına giren sektörlerde yaşanan sorunlar, öneriler ve çözümler sektörün önde gelen firma ve derneklerinden katılımcılar ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin Başkanlığında yapılan toplantılarda ve çalıştaylarda değerlendirilmektedir. Ayrıca, Birliğimiz faaliyetlerinin üyelerimize düzenli bir şekilde ve ilk elden ulaştırılması için aylık olarak   “Metalik” sektör dergisi yayımlanmakta olup, söz konusu yayın T.C. Ticaret Bakanlığı'na, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, basına ve üyelerimize gönderilmekte ve sitemiz üzerinden yayınlanmaktadır.

Alt sektörler ve Birlik faaliyetlerini içeren tanıtım-bilgilendirme broşür, dergi ve kataloglarımı ilgili sektör uzmanları tarafından hazırlanmakta olup, yeni gelişmelerden üyelerimizi haberdar edebilmek adına alanında uzman kişiler ile seminer ve eğitimler düzenlenmektedir. Diğer taraftan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları ve Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışmalarıyla ülkemizdeki tasarım algısını arttırarak katma değerli ürün tasarlama ve geleceğe yönelik değer katımı yönünde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında Birliğimize düşen 25 Milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için T.C Ticaret Bakanlığı ve Devletin diğer yetkili kurumları tarafından ortaya konulan “İhracatta Atılım” projelerine Metaller Sektör Şubesi üye firmalarımızla katılım sağlamakta ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi çalışmalarına başlanmış olup, ihracatımızın artırılmasını teminen benzer projelerde de iştiraklerimiz devam edecektir.